ติดต่อ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สนามสอบศูนย์รังสิต


โทร 02696 5504 (ในเวลาราชการ เวลา 08.30 -16.30 น.)
เพจ FB: หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนามสอบศูนย์ลำปาง


โทร 05423 7999 กด 4 / 082 383 8861 (ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16. 30 น.)
เพจ FB : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง